Articles Comments

tebalik.org » Bahan Rujukan, Open Universiti Malaysia (OUM) » Pengenalan Pendidikan Jasmani (smp) – HBPE1103SMP

Pengenalan Pendidikan Jasmani (smp) – HBPE1103SMP

1. Pengenalan PJ – KNSEP & DEFINISI

-Pettitor  (n.d),PJ- p&p  mnyeluruh rangkum aspek domain psikomotor,  kognitif,  afektif,  sosial  dan  emosi. PJ- plajar dberi ruang cuba&alami pengalaman aktiviti fizikal.

-PJ – pmbelajaran holistic&upaya bangun pelbagai aspek plajar &dpt hasil kejayaan kpd satu kumpulan pelajar (Colfer, 1986).

Domain-domain:

-Kognitif; libatkan pengumpulan pengetahuan&keupayaan brfikir, mnginterpretasi

-Afektif;tumpu  kembangan  individu &kmahiran bersosial.libatkn sikap, emosi,apresiasi, nilai&sahsiah.

-Psikomotor;tumpu perihal kuantiti prgerakan yg mmpu dipamer. libat bbrapa prinsip asas spt kkuatan, kelenturan,dy tahan kardiovaskular & otot,ketangkasan,kepantasan &kelajuan.

-PJ definisi-mt.pelajarn yg beri pnekanan pross  p&pe mlalui xtvt fizikal yg sumbang prtumbuhan mental,fizikal,sosial & emosi.tujuan jadikn plajar lbh sihat,cergas & produktif mlalui pmupukn nilai,sikap,pengetahuan serta  amalan kesihatan  dan  kecergasan  dlm  kehidupan seharian.

Falsafah, Matlamat dan Objektif

-Matllamat PJ:bantu murid jadi cergas mlalui pmbelajaran  xtvt fizikal & amalan kecergasan.(Pusat Perkembangan Kurikulum, 1999).

-Objektif PJ(Sukatn Plajarn Rndah Mnengah PJ, 1999):(a)tingkat&kekal kecergasan  berasas ksihatan &  prlakuan motor;(b)kuasai kmahiran asas prgerakan & prmainan ikut kmampuan diri;(c)lakukn senamn&aktiviti fizikal sbg rutin

(d) aplikasi pngetahuan ksihatn & kselamatan smasa sertai xtvt fizikal;

(e)bentuk sahsiah &disiplin diri;

(f)buat kputusan bijak dlm khidupn.

Objektif  dan   matlamat   falsafah   Pendidikan   Kebangsaan hasilkn insan  seimbang dari segi rohani, jsmani, emosi, intelek &sosial   mlalui  PJ.berdasarkn  kperluan & inspirasi  yg  dinyatakn dl Buku Pnduan Guru PJK (1988), KPM.

Kepentingan Pendidikan  Jasmani

Fahami  kepentingan PJ spt berikut:

(a)Kecergasan Fizikal

Prgrm PJ penting bagi beri pluang terbaik  kpd  pengamal  utk  bina & kekal thp ksihatn fizikal yg sesuai dgn minat & keperluan.

(b)Kemahiran Motor

Prgrm PJ jadi nadi yg gerakkn kbolehn kanak2 utk urus anggota  badan dgn cekap&bina kmahiran motor yg sesuai&brguna.PJ upaya prtingkat&kekalkn kcergasan brasaskn kesihatn&prlakuan motor.

(c)Kcekapan dlm uruskn Badan

Pj  dpt bentuk kcekapn dlm uruskn badn mlalui  senamn & aktiviti fizikal  sbg rutin harian serta dlaksana  brterusan.Pngurusn badan mrujuk   kpd kbolehn mngawal  anggota  dlm  plbagai pergerakan&konteks prsekitaran pelbagai. Pengurusan badan merangkumi:(i)Penjagaan postur yg btl;(ii)Kawaln & imbangn tubuh dlm ssuatu situasi; (iii)Pngaruh ritma dlm pegndalian prgerakn bdn;

(iv)Koordinasi prgerakn yg cekap

(v)Prgerakn mrentasi ruang.

(d)Aspek Kmahirn&Prgerakn Ass

PJ dpt bntu pngamal kuasai asas kmahirn prgerakn&prmainn ikut kmampuan diri brdasarkn tunjang pembelajaran.kanak2 swajarnya sdah kuasai:(i)Kmahirn lokomtr spt brjalan,brlari&lompat;(ii)Kmahirn bkn lokomtr spt mmusing,mngalih, mmbongkok,mlunjur&bina bentuk2

(iii)Kmahirn mnipulatif spt tangkap, mmukul,tendang,gelecek&lontar.

(e)Konsep Kendiri-PJ bina imej kndiri  realistic & bntuk knsep kndiri diingini mnerusi xtvt fizikal trancang.

(f)Lngkh2 Kslamatn  PJ-plajar   dtanm sikap utamakn kslamatn bkn tumpu pd diri endiri tapi jg orang lain.  Dgn bmbingn sempurna & tknik mngajar sstematik,kslamatn dlm PJ.

(g)Nlai&Pribadi dlm P&P PJ dlihat dpt jadi agen pmbentukn sahsiah ,disiplin diri yg sesuai dgn norma msyarakat.

(h)Mmbentuk Kgnitif PJ dpt latih pljr buat kputusn bijak dlm khidupn.

 

2 Kepentingan Pendidikan Jasmani xtvt fizikl dlm PJ utk bina msyarakt:

(a)prtingkat&kekal kecergasn brasas ksihatn&prlakuan motr;(b)Mnguasai kmahirn ass prgerakn&prmainn ikut kmmpuan diri brdasar ketiga tunjng pmbelajarn;(c)jadikn senamn xtvt fizikl sbg rutin,laksana brterusan;

(d)aplikasi pngetahuan ksihatn kselamatn smasa sertai plbagai kgiatn fizikl(e)bentuk shsiah&disiplin diri yg sesuai dgn norma2 msyarakat.

KJIAN BERKAITAN JANTINA  DLM PJ

-Mynard(2008),plajar llaki& prmpuan brbeza dri aspk ssial,emosi,intelek &fizikal. Prkembangn ssial pljr prmpuan lbh mudh msra d banding llaki yg lbh brsifat brmusuhn .

- Prbezaan  intelek,pljar prmpuan lbh  baik dlm hafal&upaya ingt kmbali dgn pants tapi masih lemh & xkreatif terjemh teori pngethuan kpd  bentuk prlakuan kmahiran. plajar lelaki lebih kpd ksedarn ruang&visual.

-P&P PJ tujuan bina@bntuk msyarakt jadi cergs mlalui xtvt fizikl & amaln kecergasan.

-PJ bntu prkmbngn diri,beri pnekann prkmbngn fizikal,ssial,mentl&emosi.

rancang&ambil kira prbezaan umur.

-kanak2,jaga ksihatn dri kecil,sihat fizikal,mentl,emosi&ssial.

-Sstem fisiologi jadi s kurng efektif bila ningkat umur.

- Prkembangn kognitif pljr awl rmaja tunjuk prubahn&pningkatn & mula brfikir abstrak ,pmikirn opersi forml.

- Crain (1996),tempoh rmaja libatkn plbagai prubahn trutama dlm aspk fizikl,ssial,emosi&pemikirn.

-Suppiah et.al.(2009),prubahn fizikl ketara dgn ktinggian&bert mningkat scara aktif.

 

3. Konsep dan Pembentukan Kurikulum

Kurikulm,dfinisi-1 pelan@rncngn utk tndakn@1 dkumn brtulis mngndungi  strategi utk capai mtlamt yg dihajati   (Ornstein &Hunkins1993,1998). Kurikulm-unsur bdaya@ilmu pngethuan utk pandu guru ajar murd trtentu (Mohd Daud, 1995).

Konsep kurikulum dikategorikan kepada lima;(a)Krikulm jdi dkumntasi khas&pnduan-trdiri dri cdangn2 brhubung dgn mtlmt,objktif,ciri2  pljr,pngalamn pmbljrn,isikndngn pljrn,kaedh,bhn@cr pnilain;

(b)Krikulm tumpu kaedah pnympaian yg lbh menarik. Kaedh bolehkn   pljr   kuasai kmhirn&isikndungn brkesn;

(c)Krikulm  mrupa  progrm  pngajian  yg mrujuk kpd mt pljrn yg diajar ikut alirn@jurusn yg ditetapkn;(d)Krikulm bntuk pngalamn pmbljrn yg trancang. blhkn pljr cari&dpt pngalamn sbanyk mungkin;(e)Krikulm punyai knsep  trsirat. Smasa  pljr  mlalui pmblajarn trancang,peroleh nilai2  sampingan.

Mtlmt&Objktv Kuriklum,lahr insn yg seimbng dr segi intelek, jsmani, rhani & emosi,brketermpiln&mmpu  fikir  cara kratif & kritis.Kurikulm pnddikn  gabungjalinkn nilai,moral & agama rentasi kurikulum.Bg capai, Krikulum prlu utama kpimpinn pljr dlm kgiatn  kkurikulm.Keadaan ini dpt lahirkn insn yg seimbng, bretika&brmoral.

-Krikulum brmtlamt utk kuatkn hbgn kkeluargaan antra msyarakt mjmuk d Malaysia.Krikulm pndidikn yg  sama  akn bntuk msyarakt Malysia brsatu di bwh 1 ngara yg brdaulat.

 

4. Kurikulum Pendidikan Jasmani

- Kurikulm,rncngn suatu xtvt  pngjrn, kndungn struktursuatu bidang @pn kurss yg mnjurus kpd satu2 bidng.

- Model yg blh dikaitkn dlm pndekatn pndidikn mlalui xtvt fizikal adlh mdel   pmbangunn(dvelpmnt modl),modl trancang&berterusan.

- Herington(1910),jg  d kenal  sbg  bp  PJ moden,klasifikasi PJ kpd 4 fasa:

(a)PndidiknOrganik (Organic Education);(b)PndidiknPsikomotor (PsychomotorEducation); (c)Pndidikn Karakter(CharacterEducation);(d)PndidiknIntelektual(IntellectualEduction).

-PJ tujuan bantu murid  jd cergs  mlalui bljr xtvt fizikl&amaln kcergasn.

-KStandardSR PJ-tujuan bina murid jadi cergs &sihat,brkemahirn, brpengethuan & amal nilai murni lalui xtvt fizikal ke arah capai kesejahteraan hidup.

- Pndidikn d Malaysia adlh mrupakn usaha yg brterusn ke arah prkembng ptensi individu scara holistic& brsepdu utk hasilkn insn yg seimbng  & hrmonis dri segi aspk jsmani, emsi,rhani&intelek(JERI)& brdasarkn kpercayaan&kpatuhn kpd Tuhan.

- Strategi  p&p PJ d sek rendh tekan aspk2 gbungjalin,pngyaan& pnilaian.

- Suktn pljrn disusun ikut tiga tunjang pmbelajrn (a)Kcergasan;(b)Kmahirn; & (c)Kesukanan.

-Kuriklm PJ Thn1 dbina brasas 5 aspk (a)Aspk 1: Kmahirn prgerakn

(b)Aspk 2: Apliksi pngetahuan dlm pergerakan( c)Aspk 3:Kcergasan mningkatkn ksihatn(d)Aspk 4: Aplikasi pngeahuan dlm tingkatkn kcergasn (e)Aspk 5: Kesukann

 

5. Tafsiran Sukatn Pljrn PJ

- tekankn bidang prkembangn diri individu mlalui objktif yg brlandas pmbangunn fizikl,pmbangunn  motor,pmbangunn kognitif, pmbangunn sosial, emosi&afektif.

- P&P PJ jg blh dsampaikn  dgn  kaedh brsepadu dgn mt.plajarn lain.

- Cth pnyerapn mt.pljrn lain dlm PJ (a)Bhasa;(b)KjianSosial; (c)Mtematik; (d)Sains; (e)Muzik; dan (f)Lukisan.

- Nilai  yg prlu dterap- smangat ksukanan,prmainn brsih,tolernsi,  smangt erpasukn,disiplin,brdaya  saing,kpemimpinn & penyertaan.

- Prgrm PJ adlh prgrm pndidikn yg brobjektif prkembngn kgnitif, afektif &psikomotor. Aspk utama ialah sudut psikomotor,mlibatkn fizikl,  motor,kcergasan  & prmainan.

- Faktor2  utama  perlu  diteliti  dlm  mlaksana  pngajarn PJ

(a)Jmlh ms pengajaran yg terhad;

(b)Persekitaran pengajaran;

(c)Latar belakang guru; dan

(d)Latar belakang pelajar.

- Rancangn  krja mrupakn pnduan  kpd  guru utk sediakan plajarnnya. Gris pnduan mnyediakn rncangn krja tahunn PJ :

(a)Pnyelarasn; (b)Objktf; (c)Kmudahn PJ;(d)Kperibdianmurid2; (e)Kprincian.

- Strategi adlh merupakn aspk pnting dlm mmbuat rncangn thnn PJ.Antara strategi yg diguna- akss kndiri, trarah kendiri&pelbagai kecerdasan murid.

 

6. P&P PJ

- Teori rngsangan&gerak balas@teori behaviourisme berpusat kepada rangsangan dan tindak balas yang juga dikenali sebagai teori S-R (Stimulus  Respon), yang diperkenalkan oleh tokoh yang terkenal Pavlov.

- Teori   pembelajaran    kognitif adalah   proses  pembelajaran    termasuk pembelajaran  kemahiran  motor  berpaksikan  pemikiran  dan  pemahaman daripada rangsangan dan gerak balas sahaja.

- Kumpulan pemikir teori kognitif dikenali sebagai Gestalist iaitu kumpulan saintis  Jerman iaitu Wertheimer, Kohler dan Koffka, termasuklah juga ahli- ahli psikologi lain seperti Piaget, Robert Glazer, John Anerson, David Ausbel.

-Teori pembelajaran konstruktivisme adalah satu cara pembelajaran di mana murid  membina sendiri pengetahuannya atau konsep secara aktif, daripada sumbangan  tokoh-tokoh mahzab kognitif seperti John Piaget, John Dewey, Len Vgostsky dan  Jerome Bruner yang mengembangkan idea pembelajaran melalui            pengalaman,      pembelajaran    melalui pengalaman                sosial     dan pembelajaran melalui penemuan.

- Antara tokoh yang terkenal yang mengasaskan teori pembelajaran social ialah Albert   Bandura   (1977),   tokoh   psikologi   Kanada,   menegaskan   bahawa pembelajaran   harus   dilakukan   melalui   proses   modeling  iaitu  melalui pemerhatian dan proses meniru.

- Teori Kepelbagaian Kecerdasan,Howard Gardner (1983), menerusi bukunya yang bertajuk Frames of Mind. Idea beliau ke atas tingkah  laku  pembelajaran manusia telah mencetuskan satu revolusi bagi kecerdasan (Checkly, 1997).

-Jenis-jenis kecerdasan dan strategi adalah:

(a)Kinestetik;(b)               Interpersonal;(c)Intrapersonal; (d)Logik/Matematik; (e)Muzik/Lirik; (f)Semula jadi;(g)Linguistik; dan (h)Ruang.

-Fitts dan Posner telah mengenal pasti beberapa fasa-fasa dalam pembelajaran kemahiran kerana proses pembelajaran adalah kompleks iaitu:

(a)Fasa1: Kognitif; (b)Fasa 2: Perhubungan (Associative); dan (c)               Fasa 3: Fasa Automatik (Autonomous).

-Kebolehan manusia untuk memproses maklumat dan menyelesaikan masalah berfikir  secara kritis adalah lebih  efisyen berbanding dengan jentera lain. Oleh itu, ahli saintis telah mencipta satu model pemprosesan maklumat yang mempunyai ciri ingatan iaitu memori, kognisi dan pemikiran.

- Model pemerosesan maklumat ini mempunyai tiga komponen iaitu, sensori ingatan, ingatan bekerja dan ingatan jangka panjang. Sensori ingatan dan sensori  bekerja hanya membolehkan boleh memproses makluat terhad dan manakala  ingatan  jangka  panjang  boleh  menyimpan  pengetahuan  secara jangka panjang.

- Pendekatan merujuk kepada cara untuk mencapai objektif jangka panjang dalam satu mata pelajaran. Bagi mencapai objektif jangka panjang, pelbagai pendekatan digunakan merangkumi gaya dan kaedah yang digunakan.

-Terdapat  pelbagai  pendekatan  yang  digunakan  dalam  pengajaran  dan pembelajaran namun modul ini akan membincangkan tiga pendekatan iaitu:

(a)Tradisional; (b)Humanistik; dan (c)Gabungan.

- Gaya adalah cara bagaimana sesuatu isi pelajaran itu disampaikan oleh guru. Terdapat tiga kategori gaya pembelajaran yang selalu digunakan oleh guru Pendidikan Jasmani  iaitu  gaya  langsung,  gaya  tidak  langsung  dan  gaya gabungan.

 

7. Kaedah Pengajaran Pendidikan Jasmani

- Prss p&p brkesan          skiranya pndekatn, stail (gaya)&kaedah yg sesuai utk dipilih.

kaedah yg selalu diguna:

(1)Kaedah kuliah; merupakan  sesi   taklimat  berkenaan  dengan  pengajaran  dan  pembelajaran. contoh langkah-langkah kuliah

(a)Pengenalan (i)Menerang dan menjelaskan skop pelajaran; (ii)Memberitahu pelajar apa yang dikehendaki daripada mereka; (iii) Cuba membangkitkan minat; dan (iv)Sentiasa  senyum,  menghadap  kelas  dan  bercakap  dengan  pelajar termasuk pelajar di barisan belakang.

(b)Persembahan (i)Kuat tetapi nada mesra; (ii)Jelaskan arahan dengan memilih perkataan yang sesuai; (iii)Huraikan istilah yang digunakan; (iv)       Bercakap dengan semua pelajar; (v)Menggunakan  teknik-teknik  lain  seperti  penyoalan,  papan  tulis, demonstrasi dan lain-lain;(vi)Ulang butiran penting; (vii)  Guna unsur kecindan namun tidak keterlaluan; dan (viii) Mengetahui isi kandungan pelajaran dan yakin.

(c)Penutup (i)Mengulangi isi-isi utama; (ii)Menggalakkan perbincangan; dan (iii)Meneguhkan isi yang lemah.

(2)Kaedah demonstrasi; memberi  peluang  kepada pelajar melihat secara langsung sesuatu tugasan dilaksanakan. contoh  kaedah  kuliah-demonstrasi

(a)Pendahuluan (i)Susun pelajar supaya mereka boleh mendengar dan melihat dengan jelas; (ii)Penkenalkan tajuk atau aktiviti dengan menggunakan kaedah kuliah;dan(iii)Hubungkan kemahiran dengan apa yang dipelajari sebelum ini.

(b)Demonstrasi (i)Melakukan demonstrasi mengikut kadar pergerakan sebenar; (ii)Ikut cara dan prosedur yang piawai; dan (iii)Gunakan istilah yang piawai untuk mengelakkan kekeliruan.

(c)Demonstrasi dan Pengajaran (i)Semasa membuat pelakuan, beri butiran yang sepatutnya; (ii)Beri setopik tentang cara sesuatu pergerakan dilakukan; (iii)Terang dengan sepenuhnya mengenai pergerakan yang tidak dapat; (iv) Gunakan kaedah ansur maju dan mengikut turutan yang sebenarnya;

(v)Kaitkan   pertalian   antara   kemahiran   yang   baru   belajar   dengan pengalaman lepas;(vi)Ulang pelakuan dengan kadar yang agak perlahan; dan (vii)Beri butiran penting.

(d)Penutup (i)Ulang butiran penting;(ii)Galakkan pelajar berbincang tentang kemahiran yang dipelajari; dan(iii)Bentuk pengukuhan kepada pelajar.

(3)Kaedah pembelajaran masteri; setiap pelajar boleh belajar mengikut kebolehan serta              objektif mereka. Pembelajaran masteri juga membenarkan pelajar menggunakan  bahan  yang  berbeza mengikut  kebolehan  mereka.

(4)Kaedah pembelajaran koperatif; Kaedah ini boleh membina kemahiran berkomunikasi secara lisan, kemahiran sosial,  berfikiran kritis untuk sama-sama menyelesaikan masalah atau terlibat dalam  satu   projek  yang  bermakna.

(5)Kaedah perbincangan; merupakan  kaedah dinamik yang dapat merangsang perhubungan ahli bilik darjah dan melibatkan pelajar secara aktif dalam pembelajaran. tiga kemahiran yang perlu dikuasai oleh guru; (a)Kemahiran menyoal;(b)       Kemahiran mengurus aliran maklumat atau jawapan; dan (c)Reaksi terhadap soalan pelajar.

(6)Kaedah projek; aktiviti pembelajaran secara individu atau kumpulan yang banyak dilakukan di luar  kelas.

(7)Kaedah pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran berlaku apabila pelajar belajar menerusi interaksi dengan orang lain. Kolaborasi mempunyai dua aspek asas iaitu:

(a)Membentuk  hubungan  antara  para  pelajar,  pelajar  akan  dapat  bekerja bersama- sama sebagai rakan sebaya.

(b)Melibatkan peranan guru. Ini bukan bermakna guru mengetahui jawapan kepada   masalah  tersebut.  Guru  perlu  mempunyai  pengetahuan  yang cukup   berkenaan  dengan  proses  penyelesaian  masalah  dan  membina pengetahuan

-Spektrum   stail   pengajaran   Mosston   dan   Ashworth   merupakan   teori pengajaran penyatuan (unified theory), iaitu teori yang praktikal dan bebas (user-friendly) dan  paling  menarik,  guru  boleh  menyesuaikan  stail-stail mengikut topik-topik dalam Pendidikan Jasmani.

-Model TGfU merupakan pendekatan pengajaran permainan yang mengubah corak  dan  pengajaran  struktur  yang  berdasarkan  kandungan  (structured lesson) atau skill based kepada pendekatan pelajar (student-based approach). Model  TGfU  juga  dikenali  dengan  nama  model  permainan taktikal  atau Game Sense yang disebut di Australia.

 

 

 

 

8. Kriteria Pemilihan Aktiviti PJ

-Pendidikan Jasmani berupaya menyediakan kanak-kanak untuk mengamalkan hidup aktif dan sihat.

- Faktor utama yang harus diteliti ialah infrastruktur, perkembangan murid dan persekitaran. Pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani berdasarkan kepada beberapa faktor.

- Kemudahan   merupakan  antara   faktor   yang   mempengaruhi   pemilihan aktiviti Pendidikan Jasmani di sesebuah sekolah, iaitu: (a) Kedudukan sekolah; (b)Kemampuan kewangan sekolah; (c)Kemudahan-kemudahan; dan(d)Tenaga pengajar.

- Pemilihan alatan perlu                berdasarkan kepada spesifikasi umur dan pertandingan.

- Liabiliti adalah tanggungjawab yang diberikan oleh sekolah kepada guru Pendidikan Jasmani semasa menjalankan tugas mereka.

- Pendidikan Jasmani mementingkan aspek perkembangan diri individu serta memberi penekanan kepada perkembangan kognitif, afektif, psikomotor dan sosial.

- Persekitaran mempengaruhi kegiatan sosial dan aktiviti masyarakat.

- Guru Pendidikan Jasmani yang mahir berupaya memanipulasikan aktiviti mengikut keperluan masyarakat setempat.

-Aktiviti Pendidikan Jasmani seharusnya dirancang untuk memperkukuhkan interaksi antara pelajar dan sekaligus memupuk integrasi antara kaum dalam masyarakat majmuk Malaysia.

- Masyarakat   mempunyai   tanggungjawab   untuk   mendidik   murid   bagi membentuk masyarakat yang progresif.

 

9.Pembestarian dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani

-Istilah  sekolah  bestari  telah  diubah  suai  mengikut  keadaan  tempatan, keperluan pendidikan serta keperluan teknologi dan kurikulum.

-Sekolah  bestari  boleh  didefinisikan  sebagai  inistitusi  yang  mengamalkan pengajaran dan pembelajaran yang sentiasa mencabar minda dan memberi ruang kepada pelajar berfikiran kritis dan kreatif.

- Dengan  ini  corak  pembelajaran  Sekolah  Bestari  akan  akan  melahirkan individu yang mempunyai kemahiran dalam bidangnya, memegang teguh serta  melaksanakan nilai-nilai murni  dan  akan  sentiasa  menyumbangkan idea ke arah masyarakat Malaysia. Objektif perlaksanaan sekolah bestari ialah:

(a)Mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan; dan

(b)Membangunkan tenaga kerja untuk Zaman Maklumat.

- Sekolah  Bestari  berkonsepkan  institusi  pembelajaran  yang  telah  direka semula  secara menyeluruh dari segi amalan pengajaran dan pembelajaran serta  pengurusan sekolah untuk menyediakan pelajar yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi menghadapi zaman maklumat.

Pelajar boleh dicirikan kepada tiga kategori, iaitu: (a) Gaya Pembelajaran; (b) Kecerdasan Pelbagai; dan

(c)Kompetensi Kecerdasan Emosi (EIC).

-Pendekatan pembelajaran boleh di bahagikan kepada empat kategori iaitu:

(a)Berpusatkan Pelajar; (b)Pembelajaran Bersifat Individu;(c)Pembelajaran Berdaya Fikir; dan (d)Pembelajaran Berbantukan Teknologi.

-Strategi pembelajaran terbahagi kepada sembilan strategi, iaitu:

(a)Strategi Direktif (Terarah); (b)Strategi Koperatif; (c)Strategi Kolaboratif; (d)Strategi Generatif; (e)Strategi Mediatif; (f)Strategi Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan; (g)            Strategi Konteks Luar Bilik Darjah; (h)Strategi Pembelajaran Kontekstual; dan (i)Strategi Metakognitif.

- Intergrasi kemahiran generik terbahagi kepada lima, iaitu:

(a)Kemahiran Mentafsir dan Menilai; (b)              Kemahiran Berfikir;(c)Kemahiran Belajar; (d)Kemahiran Fasilitator; dan (e)Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

- Guru  Pendidikan  Jasmani  perlu  merancang  aktiviti  berdasarkan  ciri-ciri pelajar.   Sebelum  merancang  aktiviti  guru   perlulah  menganalisis  serta membuat pegamatan dan pemerhatian tentang ciri-ciri pelajarnya.

-Contohnya bagi pelajar yang belajar menggunakan gaya visual, guru boleh merancang aktiviti mengajar menggunakan perisian multimedia interaktif tentang   teknik-teknik   sukan   dalam   Pendidikan   Jasmani.   Bagi   pelajar audiotori pula guru boleh meminta pelajar ini melatih teknik yang di pelajari.

 

 

10. Pendidikan Jasmani Suaian

-Mahmod  Nazar  (2000),  menyatakan  yang  golongan  istimewa  ditakrifkan sebagai pelajar yang mempunyai batas keupayaan fizikal dan mental.

-Pendidikan   Jasmani   suaian   adalah   bidang   khusus   dalam   pengajaran Pendidikan Jasmani yang menyediakan kurikulum serta keperluan bagi menyesuaikan  bidang  Pendidikan  Jasmani  dengan  keperluan  golongan istimewa.

- Matlamat Pendidikan  Khas di  Malaysia, adalah untuk  memberi kesinambungan  program  yang bermutu  bagi  memenuhi  keperluan  dan kebolehan khusus kepada kanak-kanak berkeperluan    khas dalam persekitaran (suasana) biasa.

- Aspek yang menjadi tumpuan utama dalam program Pendidikan Jasmani Suaian   dari   sudut  psikomotor  berkaitan  fizikal,  motor,  kecergasan  dan permainan.

-Sokongan daripada ibu                bapa, rakan-rakan, masyarakat dan institut pendidikan amat penting untuk tidak meminggirkan atau memberi sebarang pandangan atau sikap negatif kepada orang kurang upaya.

-Apabila pelajar kurang upaya menyertai sesatu aktiviti Pendidikan Jasmani atau  sukan,  ini  akan  memberikan mereka motivasi atau  semangat untuk memberi sumbangan kepada masyarakat.

- Jasma  dan  French  (1994),  memperkenalkan  hieraki  dalam  menentukan kedudukan penempatan pelajar istimewa didalam kelas iaitu:(a)Tahap Berasingan; dan (b)Tahap Integrasi Persekitaran.

- Perlaksanaan  program  Pendidikan  Jasmani  Suaian  ini  menggunakan  2 pendekatan  yang utama iaitu pendekatan kategori dan pendekatan tanpa kategori.(a)Pendekatan Kategori; dan ()Pendekatan Tanpa Kategori.

- Perlaksanaan proses penilaian keupayaan motor Pendidikan Jasmani Suaian, adalah berlandaskan empat tujuan spesifik iaitu: (a) Penapisan dan Rujukan (Screening and Reference); (b)Diagnosis dan Penempatan (Diagnosis and Placement); (c) Pengajaran dan Kemajuan Pelajaran; dan (d)Klasifikasi Sukan (Sport Classification).

- Tiga konsep yang digunakan di dalam Pendidikan Jasmani Suaian adalah: (a) Konsep Perkembangan (Development Concept); (b) Konsep Individu (Indualisation Concept); dan (c)Konsep Fungsi (Fungsional Concept).

Filed under: Bahan Rujukan, Open Universiti Malaysia (OUM) · Tags: , ,

Leave a Reply

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>